Disclaimer

Disclaimer

VGA probeert u via deze website zo volledig en juist mogelijk te informeren. Ondanks deze zorg kan het zijn dat bepaalde informatie onjuist, onvolledig of verlopen is. Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie. Voor specifieke en zekere informatie kunt u altijd contact opnemen. VGA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de op deze website verstrekte informatie.

Copyright

De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s e.a.) op deze website mogen behalve voor privé gebruik niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u ons om toestemming vragen. Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons meldt. Wij reageren hier dan zo snel mogelijk op.

Privacyverklaring

Ingangsdatum 25 mei 2018

Introductie

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik maken van deze website. Indien u als bezoeker besluit om op te vragen via een link op deze website (naar je email pakket), dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze informatie website bevat links naar andere websites, waarvoor een afwijkend privacy beleid kan gelden. Ook indien u van mening bent dat onvoldoende met uw belangen rekening is gehouden, kunt u het contactformulier gebruiken.

Informatieverzameling

Om gebruik te kunnen maken van deze website hoeft u als bezoeker geen persoonlijke informatie in te vullen. Deze website verzamelt in zijn geheel niets en dient louter slechts als informatie verschaffer.

Cookies

VGA maakt op haar website geen gebruik van cookies.

Gebruik van informatie

Persoonlijke informatie kan niet ingegeven worden op deze website.

Informatiebeveiliging

Op deze website zijn algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging van toepassing. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen..

Wijzigingen in de privacy statement

VGA behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen. Indien de privacyverklaring wordt gewijzigd, wordt de ingangsdatum bovenaan deze pagina aangepast.

Vragen van bezoekers

Indien u vragen heeft met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien van de bescherming van uw privacy bij het gebruik van deze website, neemt u dan contact met ons op.

  • Financiële administraties
  • Jaarrekeningen
  • Belastingaangiften